CÁC DIỄN GIẢ TIÊU BIỂU

Ông Nguyễn Trường Thành
Trưởng phòng Kỹ thuật Tin học, VNNIC

Ông Nguyễn Viết Bằng
Giám đốc Công nghệ (CTO) - VNPT Technology

Ông Boonchareon Chong
Kỹ sư giải pháp, F5

Ông Yasuhiro Shirasaki
Quản lý, kỹ sư mạng, NTT Communications

   

Ông Tomohiro Fujisaki
Thành viên hội đồng điều hành, JPNIC

   

Ông Nguyễn Lưu Hoàng
Quản lý chiến lược – Công ty Cổ phần NetNam

   

Ông Vũ Thanh Thắng
Phó Chủ Tịch - Phụ trách phần cứng Bkav

   

Ông Nguyễn Thành Công
Trưởng Phòng phát triển và ứng dụng công nghệ - VDC1.

   

Ông Dương Quốc Vượng
Chuyên gia Công nghệ Mạng, Nhóm Tập đoàn Doanh nghiệp, Công ty Hewlett-Packard Việt Nam