Các chuyên gia đào tạo

GS. Sureswaran Ramadass
Giáo sư, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu cấp cao về IPv6 quốc gia - Đại học Khoa học Malaysia (USM)

Ông Navaneethan C. Arjuman
Chủ nhiệm dự án Inetmon, Trung tâm nghiên cứu cấp cao về Ipv6 quốc gia

   

TS. Parminder Singh
Nghiên cứu sinh, tiến sĩ, Đại học Khoa học Malaysia